Nytt elpris i SE3 och SE4 från 1 oktober

Styrelsen följer nogsamt elprisutvecklingen och har fattat beslut att höja medlemselpriset i SE3 och SE4 1:a oktober. Orsaken till detta är att vår överproduktion av el (dvs den el som inte behövs för att täcka medlemmarnas elbehov) inte är tillräckligt stor för att kompensera fullt ut för skillnaden i intäkter från den el vi säljer Läs mer om Nytt elpris i SE3 och SE4 från 1 oktober[…]

Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma 2022 i Sveriges Vindkraftkooperativ lö 4 juni kl. 13-14Plats: Digitalt möte via Zoom Anmälningslänk: https://forms.gle/Q2TQbhKMjqW73xqt6Länk till mötet skickas ut fredag 3 juni Höjningen av max andelspris från 800:- till 2000:- kräver en stadgeändring och därmed beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor. Vid årsmötet den 21 maj fattades ett första beslut enligt styrelsens proposition. Läs mer om Extra föreningsstämma[…]

Samråd Kommerbergen i Orrgården, Oviken

Samråd angående vindkraft Kommerbergen genomförs i Orrgården 261, 830 24 Oviken 19/5 kl. 18:00. Observera att tidigare förslagen höjd på vindkraftverken har sänkts från 300 meter till 250 meter. Samrådstiden är förlängd till 19 juni. Samrådshandlingar och bilagor finns här: Samrådshandling Översiktskarta Synbarhetsanalys utan skog Synbarhetssanalys med skog Skuggberäkning utan skog Skuggberäkning med skog Karta rennäring Karta Läs mer om Samråd Kommerbergen i Orrgården, Oviken[…]

SVEF:s ordinarie årsstämma genomförs 21/5 i Ulricehamn

SVEF:s ordinarie årsstämma 2022 genomförs den 21/5 kl.13 i Ulricehamn på Industrigatan 1 i Trädet, Ulricehamns kommun. Kallelse, verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att finnas tillgängliga på medlemssidorna senast två veckor före årsmötet. Anmälan om deltagande bör ske senast onsdag 18 maj via e-post till kund@evigel.se telefon till SVEF hos Gislaved Energi på tel. 0340-650600 eller här: https://forms.gle/aiEyMVnCP72Rb4uA9

Tillfälligt stopp på försäljning i SE3 och extra stämma

Det fortsatt stora intresset för andelar gör att vi från 15 april också stänger försäljningen av vindandelar i SE3 senast 15 april. För att kunna hantera situationen långsiktigt måste andelspriset höjas, vilket kräver stadgeändring, vilket i sin tur kräver extrastämma. Två veckor efter ordinarie stämma kommer därför alla medlemmar kallas till extrastämma. Efter det räknar vi Läs mer om Tillfälligt stopp på försäljning i SE3 och extra stämma[…]