Utjämning i prisskillnad mellan elområden från årsskiftet

Skillnaderna i pris mellan olika elprisområden har minskat dramatiskt den senaste tiden. Från och med årsskiftet kommer också SVEF att utjämna prisskillnaden. Nya priser från 1/1 blir: SE1 och SE2     31 öre/kWh inkl. UG och exkl. moms             (25 öre i dag) SE3                     41 öre/kWh                 ”                                       (39 öre i dag)          SE4                     46 Läs mer om Utjämning i prisskillnad mellan elområden från årsskiftet[…]

Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma 2022 i Sveriges Vindkraftkooperativ lö 4 juni kl. 13-14Plats: Digitalt möte via Zoom Anmälningslänk: https://forms.gle/Q2TQbhKMjqW73xqt6Länk till mötet skickas ut fredag 3 juni Höjningen av max andelspris från 800:- till 2000:- kräver en stadgeändring och därmed beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor. Vid årsmötet den 21 maj fattades ett första beslut enligt styrelsens proposition. Läs mer om Extra föreningsstämma[…]

Samråd Kommerbergen i Orrgården, Oviken

Samråd angående vindkraft Kommerbergen genomförs i Orrgården 261, 830 24 Oviken 19/5 kl. 18:00. Observera att tidigare förslagen höjd på vindkraftverken har sänkts från 300 meter till 250 meter. Samrådstiden är förlängd till 19 juni. Samrådshandlingar och bilagor finns här: Samrådshandling Översiktskarta Synbarhetsanalys utan skog Synbarhetssanalys med skog Skuggberäkning utan skog Skuggberäkning med skog Karta rennäring Karta Läs mer om Samråd Kommerbergen i Orrgården, Oviken[…]

SVEF:s ordinarie årsstämma genomförs 21/5 i Ulricehamn

SVEF:s ordinarie årsstämma 2022 genomförs den 21/5 kl.13 i Ulricehamn på Industrigatan 1 i Trädet, Ulricehamns kommun. Kallelse, verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att finnas tillgängliga på medlemssidorna senast två veckor före årsmötet. Anmälan om deltagande bör ske senast onsdag 18 maj via e-post till kund@evigel.se telefon till SVEF hos Gislaved Energi på tel. 0340-650600 eller här: https://forms.gle/aiEyMVnCP72Rb4uA9