april 5, 2017

Bli medlem

SVEF är en medlemsägd ekonomisk förening. Medlemmarna äger vindkraftverk tillsammans.

För dig som är intresserad att bli medlem är det enkelt att börja använda förnybar el.

#1 Skicka ett mail med din intresseanmälan till kundservice@gislavedenergi.se
Skicka med en kopia eller foto på din nuvarande elhandelsfaktura så får vi de uppgifter vi behöver för att teckna dig som kund.

#2 En medlem köper ett antal andelar och får för varje andel rätt till 100 kWh medlemsel till medlemspris. En andel kostar från och med 1/11 2021 750 kronor. För den som inte vill betala hela köpesumman direkt finns möjlighet att hyrköpa andelar. Man får då full nyttjanderätt till andelen från start, men betalar av andelarna under den tidsperiod man själv önskar, upp till 20 år. Ett påslag på andelspriset sker med 12,5 kronor för varje antal år som hyrköpet sker över.

Fördelar med SVEF:
– Har produktionsanläggningar lokalt nära dig i hela Sverige
– Stabil förening, startades 1998
– Både privatpersoner och juridiska personer kan bli medlem
– Som medlem bidrar du till omställning till förnybar och hållbar elproduktion

Dessutom ges du återbäring på överskjutande andelar. För att förtydliga hur återbäringen fungerar.

En medlem har 2021 andelar motsvarande 30 000 kWh totala årsandelar, men konsumerar 26000 kWh.

Överskjutande del är 30 000 kWh-26 000 kWh=4 000 kWh.

4000 kWh motsvarar 40 outnyttjade andelar.

För dessa betalas 20 öre/kWh.

0,2 kronor/kWh multiplicerat med 4000 kWh ger 800 kr.

Detta utbetalas till medlemmen i mars 2022.

Teckna dig som medlem idag. Kontakta oss på kundservice@gislavedenergi.se 

 

————————————————————