SVEF är en medlemsägd ekonomisk förening. Medlemmarna äger vindkraftverk och solceller tillsammans.

För dig som är intresserad att bli medlem, och därigenom sänka de egna elkostnaderna, är det enkelt:

#1 Skicka ett mail med din intresseanmälan till kundservice@gislavedenergi.se
Skicka gärna med en kopia eller foto på din nuvarande elhandelsfaktura så får vi de uppgifter vi behöver för att teckna dig som kund.

#2 Medlemskap kräver minst 10 andelar, men det är möjligt att köpa färre andelar än så.  Varje andel ger rätt till 100 kWh medlemsel/år till medlemspris. En andel kostar 1 400 kronor.  För den som inte vill betala hela köpesumman direkt går det att istället anmäla intresse för hyrköpsandelar, där andelarna istället köps över tid.

Andelarna har ingen begränsad giltighet, därav begreppet Evig el. För att kunna utnyttja dina andelar måste du vara kund hos Gislaved Energi. Observera att även om ambitionen är att ha så lågt elpris som möjligt är föreningen inte helt okänslig för omvärldsförändringar, varför elpriset kan förändras över tid.

Medlemselpriset (inklusive moms) är 25 öre/kWh i SE1 och SE2,  43,75 öre/kWh i SE3 och 57,50 öre/kWh i SE4.

Återbäringen för ej utnyttjade andelar är 40 öre/kWh. Återbäring ges för ej använda andelar som under ett helt år, från januari till december, ägs av samma medlem.

Här finns typexempel hur återbäringssystemet fungerar.

Om du i framtiden vill lämna föreningen kan du antingen sälja dina andelar till någon annan till det pris ni kommer överens om, eller begära att föreningen återköper andelarna.

Teckna dig som medlem idag. Kontakta oss på kundservice@gislavedenergi.se