april 5, 2017

Bli medlem

SVEF är en medlemsägd ekonomisk förening. Medlemmarna äger vindkraftverk och solceller tillsammans.

För dig som är intresserad att bli medlem är det enkelt:

#1 Skicka ett mail med din intresseanmälan till kundservice@gislavedenergi.se
Skicka gärna med en kopia eller foto på din nuvarande elhandelsfaktura så får vi de uppgifter vi behöver för att teckna dig som kund.

#2 En medlem köper ett antal andelar och får för varje andel rätt till 100 kWh medlemsel/år till medlemspris. En andel kostar 1 200 kronor.  Den som inte vill betala hela köpesumman direkt finns möjlighet att hyrköpa andelar. Man får då full nyttjanderätt till andelen från start, men betalar av andelarna under den tidsperiod man själv önskar, upp till 20 år. Ett påslag på andelspriset sker med 37,50 kronor för varje antal år som hyrköpet sker över.

Medlemspriset är 46 öre/kWh i SE 4, 39 öre/kWh i SE 3, samt 25 öre/kWh i SE 2 och SE 1. Priserna är exkl. moms. Inkl moms är priserna 57,50 öre, 48,75 öre respektive 31,25 öre.

Styrelsen följer nogsamt elprisutvecklingen och har fattat beslut att höja medlemselpriset i SE3 och SE4 1:a oktober. Orsaken till detta är att vår överproduktion av el (dvs den el som inte behövs för att täcka medlemmarnas elbehov) inte är tillräckligt stor för att kompensera fullt ut för skillnaden i intäkter från den el vi säljer och den el vi behöver köpa för att klara medlemsbehovet. Nytt elpris i SE3 blir 80 öre exklusivs moms (1 kr inklusive moms), och i SE4 1kr exklusive moms (1,25 kr inklusive moms). SE1 och SE2 berörs inte av beslutet. Även efter denna höjning kommer medlemselpriset vara bland marknadens lägsta. Konceptet att äga egen elproduktion som täcker det egna elbehovet ger alltid lägre elpris i slutänden än om man är beroende av att köpa el från ett kommersiellt elbolag.

Fördelar med SVEF:
– Har produktionsanläggningar lokalt nära dig i hela Sverige
– Stabil förening, startades 1998
– Både privatpersoner och juridiska personer kan bli medlem
– Som medlem bidrar du till omställning till förnybar och hållbar elproduktion

Dessutom ges du återbäring på 30 öre/kWh för överskjutande andelar.

För att förtydliga hur återbäringen fungerar:

En medlem har 2022 andelar motsvarande 30 000 kWh totala årsandelar, men konsumerar 26000 kWh.

Överskjutande del är 30 000 kWh-26 000 kWh=4 000 kWh.

4000 kWh motsvarar 40 outnyttjade andelar.

För dessa betalas 30 öre/kWh.

0,3 kronor/kWh multiplicerat med 4000 kWh ger 1 200 kr.

Detta utbetalas till medlemmen i mars 2023.

Teckna dig som medlem idag. Kontakta oss på kundservice@gislavedenergi.se 

 

————————————————————