SVEF är en medlemsägd ekonomisk förening. Medlemmarna äger vindkraftverk och solceller tillsammans.

För dig som är intresserad att bli medlem, och därigenom sänka de egna elkostnaderna till Europas sannolikt billigaste el är det enkelt: skicka ett mail med din intresseanmälan till kundservice@gislavedenergi.se

Medlemskap kräver minst 10 andelar, men det är möjligt att köpa färre andelar än så. Varje andel ger rätt till 100 kWh medlemsel/år till medlemspris. En andel kostar 1 400 kronor.  För den som inte vill betala hela köpesumman direkt går det att istället anmäla intresse för hyrköpsandelar, där andelarna istället köps över tid.

Andelarna har ingen begränsad giltighet, därav begreppet Evig el. För att kunna utnyttja dina andelar måste du vara kund hos Gislaved Energi. Observera att även om ambitionen är att ha så lågt elpris som möjligt är föreningen inte helt okänslig för omvärldsförändringar, varför elpriset kan förändras över tid.

Medlemselpriset (inklusive moms) är 25 öre/kWh i SE1 och SE2,  43,75 öre/kWh i SE3 och 50 öre/kWh i SE4.

Återbäringen för ej utnyttjade dubbla andelar är 40 öre/kWh. Återbäring ges för ej använda andelar som under ett helt år, från januari till december, ägs av samma medlem och upp till maximalt den egna volymen använd el.

Här finns typexempel hur återbäringssystemet fungerar.

Om du i framtiden vill lämna föreningen kan du antingen sälja dina andelar till någon annan till det pris ni kommer överens om, eller begära att föreningen återköper andelarna.

Teckna dig som medlem idag. Kontakta oss på kundservice@gislavedenergi.se