Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Hej, Gösta Carlberg, varför äger du vindkraftsandelar?
Jag hade uppriktigt haft svårt att klara mig ekonomiskt i mitt gamla sekelskifteshus om det inte vore för det fasta låga elpris man får som medlem SVEF:s vindkraftskooperativ. 

Berätta mera!
Bor man i ett 100 år gammalt hus, vilket såklart har sin charm,innebär det också väldigt stora elräkningar, samtidigt som det inte är så lätt ett energieffektivisera. Då har det varit en smidig utväg för mig att istället göra min konsumtion av el både billigare och grönare genom att köpa vindkraftsandelar. Att veta att man har ett fast lågt självkostnadspris på el, vanligenlångt under marknadspris, har varit en oerhörd hjälp under de senaste årens dyra vintrar.

Finns det inte något sätt som du kan minska din elkonsumtion?
Det är svårt att minska sin elkonsumtion när vi ständigt arbetar med att öka den. Nu har vi exempelvis två laddhybrider som familjen kör runt med, de fanns inte för något år sedan. Samtidigt är det en oerhörd tillfredsställelse att köra bil för runt 2-3 kronor milen tack vare lågt elpris och dessutom veta att elen kommer från en snäll produktionskälla.

Du arbetar även med bostadsrättsföreningar som köpt vindkraftsandelar i SVEF, hur fungerar det?
Principen är densamma, det vill säga att föreningen köper eller hyrköper vindkraftsanadelar för att kunna driva sin fastighet, alternativt erbjuda sina medlemmar i bostadsrättsföreningen ett lågt elpris för egen konsumtion. I vår senaste bostadsrättförening som hyrköpte vindkraftsandelar fick föreningen ett positivt kassaflöde från dag ett jämfört med att köpa el på spotmarknaden. 

Vem skulle du rekommendera att skaffa vindkraftsandelar?
Oavsett om man uppskattar ett stabilt självkostnadspris, eller bara gillar en positiv miljöeffekt, borde alla ha lite vindkraftsandelar, av det enkla skälet att det sällan finns en totallösning på hur man löser sitt energibehov. I mitt fall som har ett stort energislukande hus har det krävts en kombination av vindkraftsandelar, solceller och batterier för att kunna landa på en rimlig uppvärmningskostnad.

Categories

Comments are closed