Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Niclas Malmberg har valts till ny ordförande för Sveriges Vindkraftkooperativ (SVEF). SVEF bildades 1998 och har under Hans Björkströms ordförandeskap de senaste tjugo åren utvecklats till landets största vindkraftkooperativ, med 24 vindkraftverk från Simrishamn i söder till Övertorneå i norr. Totalt producerar föreningen 125 GWh el/år, vilket gör föreningen till en viktig aktör på svenska elmarknaden. 

– Jag vill rikta ett stort tack till Hans Björkström för hur han utvecklat SVEF till vad det är idag, både en ekonomiskt stabil förening, och en förening som samtidigt törs investera för framtiden, och jag hoppas nu kunna ta vidare Hans Björkströms fina arbete och utveckla SVEF med solparker vid flera av våra vindkraftverk, och dessutom komplettera med batterier för att kunna maximera nyttan med den el vi producerar, säger Niclas Malmberg.

Malmberg är bland annat fd riksdagsledamot för Miljöpartiet, men har också varit med i SVEFs styrelse sedan 2013 och är verksam som skribent för 100% Förnybart.

– Energimarknaden i Sverige är i mycket stor omfattning beroende av politiska beslut, och ska vi snabbt kunna fasa bort all användning av fossil energi krävs stimulansåtgärder. SVEF kommer fortsätta vara en aktör här, och vi är därför glada över att ha fått statsbidrag för att gå vidare och titta på möjligheten med vätgasproduktion vid våra tre vindkraftverk i Ulricehamn, säger Malmberg.

Categories

Comments are closed