Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Niclas Malmberg ny ordförande för SVEF

Niclas Malmberg har valts till ny ordförande för Sveriges Vindkraftkooperativ (SVEF). SVEF bildades 1998 och har under Hans Björkströms ordförandeskap de senaste tjugo åren utvecklats till landets största vindkraftkooperativ, med 24[…]