Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Fler kvinnor i energibranschen ger mer hållbara lösningar

SVEFs ordförande Hans Björkström skriver i Altinget varför det är viktigt att fler kvinnor engagerar sig i energifrågor.