Varför ska jag köpa andelar i SVEF? 

Svar: Genom att gå med i SVEF garanteras man el utifrån hur många andelar man tecknar, 100 kWh/år per andel, och betalar sedan enbart för de faktiska driftskostnaderna – aldrig till något marknadspris eller för att bidra till någon annans vinst. Och detta för evigt – andelarna har inget bäst-före-datum.

Hur fungerar ett kooperativ? 

Svar: Det här med elmarknad kan vara väldigt abstrakt. Men låt oss säga att det istället var priset på äpplen som stundtals rusade i höjden utifrån en efterfrågan långt större än vad skördarna ger. Ett alternativ är då att plantera ett eget äppelträd. Har man inte möjlighet till det, är ett annat alternativ att gå samman med andra och etablera en fruktträdgård, där alla i föreningen delar på äppelskörden, utifrån hur stora insatser man bidragit med. Efter hand blir fruktträden gamla och slutar ge frukt, men i en välskött fruktträdgård ersätts gamla fruktträd med nya, och äppelskörden är därför i praktiken evig. Precis så agerar ett vindkraftkooperativ – medlemmarnas el kommer inte från specifika vindkraftverk, som en dag är gamla och tas ur bruk – utan från den sammanlagda produktionen, där nya vindkraftverk kontinuerligt ersätter äldre. Och därför ger andelarna rätt till lika mycket el idag, om tio år och om 100 år.

Vad är fördelarna med att binda sig till ett fast elpris? 

Svar: I dagens situation med elpriser som förväntas stiga kraftigt under vinterhalvåret är det en stor fördel att binda sitt elavtal. Även om det eventuellt ökar kostnaden för elen under sommarmånaderna, är det en trygghetsförsäkring inför vintern. Vill man dessutom samtidigt sänka sina elkostnader är det klokt att investera i egen elproduktion. Ett sätt att göra det är att gå med i ett vindkraftskooperativ, för att därigenom bli delägare i sin egen elproduktion och på så sätt garanteras billig el.

Kan priset för en andelsägare ändras i framtiden?

Svar: Styrelsen följer nogsamt elprisutvecklingen och kan komma behöva höja medlemselpriset, likväl som elpriset kan sänkas. Orsaken till att vi måste höja vårt elpris är att vår överproduktion av el (dvs den el som inte behövs för att täcka medlemmarnas elbehov) inte är tillräckligt stor för att kompensera fullt ut för skillnaden i intäkter från den el vi säljer och den el vi behöver köpa för att klara medlemsbehovet. Därför kan priset för andelsägare förändras i framtiden. Vår ambition är att alltid kunna erbjuda ett medlemselpris som ska vara marknadens lägsta elpris. Konceptet att äga egen elproduktion som täcker elbehovet ger alltid lägre elpris i slutänden än om man är beroende av att köpa el från ett kommersiellt elbolag.

På vilket sätt är man som andelsägare av vindkraftverk och solceller frånkopplad från problematiken och utmaningarna som den europeiska och svenska el-/energimarknaden står inför?

Svar: Självklart påverkas alla som är aktör på elmarknaden av situationen vi ser idag. Men då vi är vår egna producent av el är påföljderna vi upplever mildare än för många andra. Medlemmarna i SVEF är indirekt påverkade av spotpriset på el. Styrelsen överväger att föreslå årsmötet 2023 att ersätta de fasta medlemselpriserna med en rabatt på timspotpriset vilket skulle minska föreningens risk och ge medlemmarna en mer rättvis avkastning oberoende av elprisområde.

Vad händer om ett eller flera vindkraftverk går sönder?

Svar: Vi har serviceavtal för alla vindkraftverk. De repareras relativt omgående.

Påverkas elpriset då?

Svar: Nej, inte i normala fall och i så fall endast på lång sikt.

Har föreningen försäkringar och serviceavtal som täcker underhåll och reparationer?

Svar: Ja. Vi har försäkringar som efter en karenstid på 7-30 dagar täcker produktionsbortfallet. För de verk där vi har fullserviceavtal betalar serviceleverantören ersättning ifall man inte når upp till den utlovade tekniska tillgängligheten 95-97%.

Hur lång är den beräknad livslängden på ett vindkraftverk?

Svar: Vi skriver av verken på 20 år, men har i allmänhet långt tidigare sålt verken och köpt något större och modernare. Våra gamla verk drivs sedan vidare av företag som har specialiserat sig på ett billigare underhåll. Ofta är det servicetekniker som har slutit sig samman och startat företag som både äger och sköter driften av gamla vindkraftverk.

Vad har styrelsen för strategi för framtiden? 
Svar: Styrelsen jobbar aktivt med att utöka sin elproduktion. Där vi dels har ett projekt igång för att etablera ny vindkraft. Utöver det arbetar styrelsen med att etablera solcellsparker, då processen går mycket snabbare. Därtill tittar styrelsen även på vätgasproduktion tillsammans med förnybar energi, som är intressant ur många aspekter och med stor potential.
Var i landet finns föreningens vindkraftverk?
Svar: De står utspridda över Sverige. Mer om deras placering och produktion finner du här.

SVEF är en medlemsägd ekonomisk förening. Där medlemmarna äger vindkraftverk och solceller tillsammans. Men vad ger det medlemmarna/andelsägarna för juridisk status?

Svar: I lagen om ekonomiska föreningar kan man läsa på vad som gäller när du blir medlem i kooperativet.

Vid andra frågor kontakta SVEF:s Kundtjänst som sköts av Gislaved Energi. kundtjanst@gislavedenergi.se eller ring 0371-589110 (Telefontid vardagar:  Måndag – Fredag 07:30 –  16:00).

Postadress till SVEF:
SVEF C/O Gislaved Energi
Box 181,332 24 Gislaved

Föreningsuppgifter
Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening
Föreningen bildades 1998
org.nr. 769603-7089
adress: SVEF c/o Gislaved Energi
Box 181,332 24 Gislaved