mars 27, 2017

REMIT

Här nedan publicerar SVEF marknadsinformation enligt REMIT

REMIT är en förkortning av Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency (EU) nr 1227/2011. REMIT-förordningen förbjuder insiderhandel och marknadsmanipulation på de europeiska grossistenergimarknaderna, samt ålägger marknadsaktörer att omgående publicera insiderinformation. Mer information om REMIT finns på Energimarknadsinspektionens hemsida, direktlänk till REMIT samt på www.acer.europa.eu/remit

Kontaktuppgifter och information om styrelsen hittar du nedan. Vid frågor kontakta SVEF:s Kundtjänst som sköts av Gislaved Energi. kundtjanst@gislavedenergi.se eller ring 0371-589110 (Telefontid vardagar:  Måndag – Fredag 07:30 –  16:00).

Postadress till SVEF:
SVEF C/O Gislaved Energi
Box 181,332 24 Gislaved

För övriga frågor kring SVEF kontakta gärna styrelsen:

Ordförande – Hans Björkström, hans.bjorkstrom@telia.com, 070 5180053

Kassör – Tommy Göransson, tommy@göransson.nu 070 5133057

Sekreterare – Göran Ronsten, goranronsten@windren.se, 0705 946570

Vice ordförande – Olivia Andrén, andrenolivia@gmail.com,

Ledamot – Niclas Malmberg, niclas@evigel.se, 072 362 89 60

Ledamot – Björn Wolgast, annanewo@gmail.com, 070 6002175

Ledamot – Jens Sperens,  jens.sperens@norrvision.se, 070 746 63 64

Suppleant – Börje Göransson, bggoransson@hotmail.com, 070 5813686

Suppleant – Lars Andrén, info@drivkraft.nu, 070 53 585 80

Revisor –  Kjell Nilsson, Revikonsult, Helsingborg, tfn 0703 711036
Revisorssuppleant – Bengt Crafoord, Falkenberg, tfn 070 394 9191

Föreningsuppgifter
Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening
Föreningen bildades 1998
org.nr. 769603-7089
adress: SVEF c/o Gislaved Energi
Box 181,332 24 Gislaved