mars 27, 2017

Om SVEF

SVEF – Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening.
Föreningen bildades 1998
org.nr. 769603-7089
adress: SVEF c/o Gislaved Energi
Box 181,332 24 Gislaved

Föreningens stadgar

Integritetspolicy
Integritetspolicy_SVEF_v1_181008

Tillsammans äger medlemmarna produktionsanläggningar. Vindkraftverken är fördelade över hela Sverige. SVEF bidrar till omställningen av energisektorn genom att medlemmarna investerar i förnybar elproduktion. SVEF välkomnar nya medlemmar, både privatpersoner och juridiska personer. Grundfilosofin inom SVEF är att en investering ska ge tillräcklig avkastning för att möjliggöra förnyade investeringar utan nya medlemsinsatser. På så sätt förvaltas medlemmens investering i förnybar elproduktion långsiktig. Föreningen bildades 1998 och ambitionen är att SVEF under många år framöver ska vara en attraktiv och lönsam förening för medlemsägd energiproduktion. Föreningen har en kompetent och engagerad arbetande styrelse som reinvesterar, utvecklar, driver och förvaltar föreningens maskinpark och medlemsintressen. Föreningen har anlitat Gislaved Energi för kundtjänst och medlemsfrågor såsom fakturering av medlemsel, tecknande av nya medlemsavtal och balansansvar för kraftproduktion.

Välkommen att kontakta SVEF. Har du frågor kring medlemsuppgifter, din faktura på köpt el och köp av andelar. Kontakta oss på kundservice@gislavedenergi.se eller ring 0371-589110 (Telefontid vardagar: Måndag – Fredag 07:30 – 16:00)

SVEF är en medlemsägd ekonomisk förening. SVEF hyr in kundtjänst, balansansvar och medlemsfakturering av Gislaved Energi.

Postadress:
SVEF C/O Gislaved Energi
Box 181,332 24 Gislaved

För övriga frågor kring SVEF kontakta gärna styrelsen:

Ordförande – Hans Björkström, hans.bjorkstrom@telia.com, 070 5180053
Kassör – Tommy Göransson, tyg@live.se 070 5133057
Sekreterare – Göran Ronsten, goranronsten@windren.se, 0705 946570

Ledamot – Björn Wolgast, annanewo@gmail.com, 070 6002175
Ledamot – Jens Sperens, jens.sperens@svef.nu, 070 746 63 64
Ledamot – Olivia Andrén, andrenolivia@gmail.com
Ledamot – Niclas Malmberg, niclas@salsta-slott.se, 072 362 89 60
Suppleant – Lars Andrén, info@drivkraft.nu, 070 53 585 80

Suppleant – John Andersson, john.andersson@outrock.se

Revisor – Kjell Nilsson, Revikonsult, Helsingborg, tfn 0703 711036
Revisorssuppleant – Bengt Crafoord, Falkenberg, tfn 070 394 9191

För att bidra till SVEF:s utveckling kan du till exempel:

– Berätta för en vän om nyttan med vindandelar
– Dela svef.nu med dina vänner på sociala medier
– Investera i fler vindandelar – hos SVEF kan du låna ut andelar
– Köpa andelar till barn och barnbarn
– Månadsspara i vindandelar, exempelvis 500 kr per månad
– Gilla våra inlägg på sociala medier
– Värva en vän som medlem och andelsägare
– Skicka in din favoritbild på något av våra vindkraftverk
– Bli ambassadör för #SVEF_VindEL
– Klappa dig själv på axeln och var en stolt andelsägare av 100% förnybar vindkraftel

Hashtag: #SVEF_VindEL – Säg något fint och intressant om föreningen sätt hashtag #SVEF_VindEL i sociala medier