mars 27, 2017

Om SVEF

SVEF ekonomisk förening för andelsägd vindkraft. Tillsammans äger medlemmarna produktionsanläggningar. Vindkraftverken är fördelade över hela Sverige. SVEF bidrar till omställningen av energisektorn genom att medlemmarna investerar i förnybar elproduktion. SVEF välkomnar nya medlemmar, både privatpersoner och juridiska personer. Grundfilosofin inom SVEF är att en investering ska ge tillräcklig avkastning för att möjliggöra förnyade investeringar utan nya medlemsinsatser. På så sätt förvaltas medlemmens investering i förnybar elproduktion långsiktig. Föreningen bildades 1998 och ambitionen är att SVEF under många år framöver ska vara en attraktiv och lönsam förening för medlemsägd energiproduktion. Föreningen har en kompetent och engagerad arbetande styrelse som reinvesterar, utvecklar, driver och förvaltar föreningens maskinpark och medlemsintressen. Föreningen har anlitat Gislaved Energi för kundtjänst och medlemsfrågor såsom fakturering av medlemsel, tecknande av nya medlemsavtal och balansansvar för kraftproduktion.

Andelspriset är 1 200kr. Varje andel berättigar till 100kWh/år till medlemspris.

SVEF – Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening.
Föreningen bildades 1998
org.nr. 769603-7089
adress: SVEF c/o Gislaved Energi
Box 181,332 24 Gislaved

Föreningens stadgar

SVEF_Stadgar_20190511_20200101

Integritetspolicy
Integritetspolicy_SVEF_v1_181008