SVEF

Äg din egen elproduktion och sänk din elkostnad. Som andelsägare i Sveriges vindkraftkooperativ (SVEF) får du 100 procent förnybar el till Europas kanske lägsta elpris.

Vindandelar med evigt värde.
Lågt elpris oavsett generellt prisläge.
Stabil ekonomisk förening sedan 1998. 
Vindandelar med evigt värde

Genom att SVEF kontinuerligt investerar i ny förnybar elproduktion är andelarna inte kopplade till enskilda vindkraftverk utan till den samlade produktion. Köper du andelar idag har dina barn och barnbarn samma nytta av dem i framtiden.

Lågt elpris oavsett generellt prisläge

Den som äger andelar i SVEF ges ett medlemelpris, vilket för närvarande är (inklusive moms) 31,25 öre/kWh i SE1 och SE2,  51,25 öre/kWh i SE3 och 57,50 öre/kWh i SE4.
En andel kostar 1 400 kronor och ger rätt till 100 kWh medlemsel/år.

stabil förening sedan 1998

Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening bildades 1998, från början som ett renodlad vindkraftskooperativ, numera även med solcellsparker.