SVEF

Äg din egen elproduktion och sänk din elkostnad. Som andelsägare i Sveriges vindkraftkooperativ (SVEF) får du 100 procent förnybar el till Europas kanske lägsta elpris.

Anläggningar utspridda i landet ger lågt elpris.
Kontinuerlig utbyggnad bidrar till att fasa bort fossil energi.
Sänk dina elkostnader samtidigt som du investerar i en hållbar utveckling.
Vindandelar med evigt värde

Genom att SVEF kontinuerligt investerar i ny förnybar elproduktion är andelarna inte kopplade till enskilda vindkraftverk utan till den samlade produktion. Köper du andelar idag har dina barn och barnbarn samma nytta av dem i framtiden.

Lågt elpris oavsett generellt prisläge

Medlemspriset (inkl. moms) är för närvarande 25 öre/kWh i SE1 och SE2,  43,75 öre/kWh i SE3 och 57,50 öre/kWh i SE4. En andel kostar 1 400 kronor och ger rätt till 100 kWh medlemsel/år.

stabil förening sedan 1998

Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening bildades 1998, från början som ett renodlad vindkraftskooperativ, numera även med solcellsparker. Föreningen har inga skulder.

Tack från framtiden!