Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

SVEF har haft många händelserika år sedan kooperativet bildades 1998, men frågan är om inte 2023 kvalar in som det mest händelserika året i föreningens historia. Med köpet av de 12 vindkraftverken på Dragaliden, en vindkraftpark söder om Strömnäs, Piteå kommun, har SVEF etablerar sig som Sveriges i särklass största vindkraftkooperativ, och faktiskt också ett av de största kooperativen i Sverige inom alla sektorer, på plats nr 86 enligt Svensk Kooperations kartläggning.

Dragalidens 12 vindkraftverk, modell Enercon E-82, har en total effekt om 24 MW och en elproduktion på cirka 55 GWh/år, vilket ökar föreningens totala elprduktion från 70 GWh/år till 125 GWh. Med det ökade elbehovet i norra Sverige, som inte minst omställningen inom stålindustrin för med sig, ser vi hur förvärvet av Dragaliden är intressant för att möjliggöra ytterligare utökad elproduktion framöver. SVEF fortsätter samtidigt arbetet med att bidra till att ställa om till 100 procent förnybar elproduktion. Verken uppfördes under åren 2008-2010, och kan vara föremål för re-powering framöver. Foyen och PwC assisterade SVEF under köpprocessen. W3 Energy förvaltar vindparken och Wind Assistance är serviceleverantör.

En annan spännande pusselbit som föll på plats under året är att Naturvårdsverket nu har beslutat att bevilja SVEF klimatinvesteringsstöd med 55 procent av de stödberättigande kostnaderna för åtgärden ”Produktion av grön vätgas i Trädet, Ulricehamns kommun”. Stöd beviljas med högst 24 348 500 kronor och åtgärden ska vara slutförd senast 30 april 2026. Vi kan med det ta nästa steg mot att utnyttja vindkraftsproduktionen maximalt. Planerad storlek på elektrolysören är 1 MW och vätgasen skall ersätta fordonsbränsle. Klimatklivsprojektet finansieras av EU – NextGenerationEU.

SVEF har haft stor tillströmning av nya medlemmar det senaste året, och har nu 2386 medlemmar, som tillsammans äger 24 vindkraftverk och 2 solparker. Lokaliseringen framgår av denna bild.

Från årsskiftet införs timdebiterad medlemsel för större förbrukare och frivilliga, vilket ger möjlighet att sänka elpriserna ytterligare för den som gör aktiva val när under dygnet elen används. De som har fortsatt schablonmätning har samma förmånliga medlemselpris som tidigare.

Föreningen står också inför utmaningar under 2024. Det senaste budet från vindturbintillverkaren Enercon är att Trädet 3 kommer att vara i drift någon gång under mars-april 2024. Nya blad kommer att tillverkas under februari. Verket stannade 30 dec 2022 och har stått stilla sedan dess. SVEF erhåller kompensation från Enercon för produktionsbortfallet. Tre girtänder har gått av på girkransen på Assjö 1, och dessa skall svetsas fast. Parken i Aapua etablerade 2005, så det börjar bli dags att fundera på ett utbyte till moderna, större vindkraftverk.

Categories

Comments are closed