Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Andelsförsäljning i elområde fyra åter öppnad

Styrelsen har beslutat att åter öppna för andelsförsäljning i elområde fyra.

Ökad återbäring för den el man inte använder

Styrelsen har beslutat att höja återbäringen för den el medlemmar är berättigade till men inte använder. Dagens nivå på 20 öre/outnyttjad kWh höjs i år till 30 öre och 2023 till[…]

Höjt andelspris till 1 200 kronor

Andelspriset höjs från och med 13 juni till 1 200 kronor. Samtidigt öppnas för ny försäljning i SE3 av 30 000 andelar. Från 1/8 är medlemspriset 46 öre/kWh i SE 4,[…]

Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma 2022 i Sveriges Vindkraftkooperativ lö 4 juni kl. 13-14Plats: Digitalt möte via Zoom Anmälningslänk: httpss://forms.gle/Q2TQbhKMjqW73xqt6Länk till mötet skickas ut fredag 3 juni Höjningen av max andelspris från 800:- till 2000:-[…]

Samråd Kommerbergen i Orrgården, Oviken

Samråd angående vindkraft Kommerbergen genomförs i Orrgården 261, 830 24 Oviken 19/5 kl. 18:00. Observera att tidigare förslagen höjd på vindkraftverken har sänkts från 300 meter till 250 meter. Samrådstiden är förlängd till[…]

SVEF:s ordinarie årsstämma genomförs 21/5 i Ulricehamn

SVEF:s ordinarie årsstämma 2022 genomförs den 21/5 kl.13 i Ulricehamn på Industrigatan 1 i Trädet, Ulricehamns kommun. Kallelse, verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att finnas tillgängliga på medlemssidorna senast två veckor före[…]

Höjt elpris i SE3 och SE4 i juni

På grund av de allt större prisskillnaderna i el mellan olika elprisområden höjs elpriset med 4 öre/kWh plus moms i SE 3 och SE 4 från och med 1 juni, 2022. SVEF:s[…]

Tillfälligt stopp på försäljning i SE3 och extra stämma

Det fortsatt stora intresset för andelar gör att vi från 15 april också stänger försäljningen av vindandelar i SE3 senast 15 april. För att kunna hantera situationen långsiktigt måste andelspriset höjas, vilket[…]

Slut på andelar i SE 4

Efterfrågan på andelar har varit mycket stort den senaste tiden. Det är glädjande och ger oss förutsättningar att bygga ut produktionen av förnybar el ytterligare. Men det innebär samtidigt att det[…]

1 2 3 4 5 6 8