Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Andelspris återställs till 750 kr

Styrelsen har beslutat att från och med november kommer andelspriset att återställas till 750 kronor. Detta är goda nyheter för alla som tidigare har köpt 750-kronorsandelar, och styrelsen bedömer att med[…]

Differentierade elpriser

På grund av de mycket stora prisskillnaderna i de olika elprisområdena har styrelsen beslutat att införa differentierade elpriser även för SVEF:s medlemmar. Från 1/11 2021 höjs elpriset till 35 öre/kWh i[…]

Varde ljus!

Kungsbackaposten skriver om invigningen av Frillesås solpark här. Landshövding Brittis Benzler invigde anläggningen med orden Varde ljus! I artikeln anges vidare: glad. ”Den som har arbetat hårdast för att få klart[…]

Invigning av Frillesås solpark 4 september kl.10

Invigning av Frillesås solpark med landshövding Brittis Benzler. Plats: Frillesås solpark, Almedalsvägen 181-182, vid norra avfarten från E6 tillFrillesås Tid: Lördag 4 september kl.10:00 – 12:00 Obligatorisk anmälan görs via denna[…]

Olivia Andrén ny viceordförande i SVEF

Styrelsen har efter årsmötet haft konstituerande möte. I stort är ansvarsfördelningen den samma som under föregående år, men med en stor förändring: Olivia Andrén går in som ny vice ordförande efter[…]

Nytt återbetalningsvärde 62,44 procent

Återbetalningsvärdet för andelar är från och med årsmötet 2021 satt till 62,44 procent. Beräkningsgrunden för detta finner du om du klickar vidare på detta inlägg.

Hyrköp stor succé

Allt fler upptäcker SVEF:s hyrköpsmodell. SVEF:s vindandelar har alltid varit ekonomiskt förmånliga, men en tröskel för många har varit att den kapitalinsats som det krävts för att bli medlem. Inom ramen[…]

Handlingar inför årsmötet 2021 finns nu på medlemssidorna

Handlingar för årsmötet finns nu upplagda på medlemssidorna. Kontakta någon i styrelsen om du glömt lösenord för inloggning. Årsmötet hålls via Zoom torsdag den 27 maj kl 17-19. Slussen öppnar 16:30.Anmälan[…]

Frillesås Solpark byggs ut inom ramen för nystartat aktiebolag

  SVEF etablerade 2019 sin första solpark i Frillesås i anslutning till det befintliga vindkraftverket. För att möjliggöra en utbyggnad av solparken har ett aktiebolag nu bildats, där alla medlemmar ges förtur att[…]

Digitalt årsmöte även i år

Pga pandemin genomförs även årets årsmöte digitalt. Samtidigt som det är tråkigt att inte kunna ses, ger det möjligheter för fler medlemmar att delta i, vilket är angeläget i och med[…]