Samråd Kommerbergen i Orrgården, Oviken

Samråd angående vindkraft Kommerbergen genomförs i Orrgården 261, 830 24 Oviken 19/5 kl. 18:00. 
Observera att tidigare förslagen höjd på vindkraftverken har sänkts från 300 meter till 250 meter.

Samrådshandlingar och bilagor finns här:

Samrådshandling

Översiktskarta

Synbarhetsanalys

Karta rennäring

Karta naturmiljöintressen

Karta kulturmiljöintressen

Ljudberäkningar

Skuggberäkningar

Fotomontage

Vi bjuder på fika vid samrådsmötet. För att kunna beräkna rätt mängd smörgåsar och kaffe ser vi gärna föranmälningar i detta formulär.