Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Samråd angående vindkraft Kommerbergen genomförs i Orrgården 261, 830 24 Oviken 19/5 kl. 18:00. 
Observera att tidigare förslagen höjd på vindkraftverken har sänkts från 300 meter till 250 meter.

Samrådstiden är förlängd till 19 juni. Samrådshandlingar och bilagor finns här:

Samrådshandling

Översiktskarta

Synbarhetsanalys utan skog

Synbarhetssanalys med skog

Skuggberäkning utan skog

Skuggberäkning med skog

Karta rennäring

Karta naturmiljöintressen

Karta kulturmiljöintressen

Ljudberäkningar

Fotomontage

Categories

Comments are closed