Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Styrelsen har beslutat att höja återbäringen för den el medlemmar är berättigade till men inte använder. Dagens nivå på 20 öre/outnyttjad kWh höjs i år till 30 öre och 2023 till 40 öre. Det gör det än mer lönsamt att energieffektivisera tillvaron. Återbäring ges för dubbla andelar som under ett helt år, från januari till december, ägs av samma medlem.

Categories

Comments are closed