Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

SVEF arrangerade den 16 november ett Riksdagsseminarium om effektfrågan i samverkan med Linus Lakso (bilden), där samtliga partier utom L och KD närvarade. Föredragshållare var Maria Röske, BayWa r.e. Nordic AB, som berättade om möjligheter med batterilagring, Martina Wettin, Nilsson Energy AB, som berättade om möjligheter med vätgas, och Staffan Engström, chef för enheten Nätnyttjande, på Svenska kraftnät, som berättade om möjligheter med balans- och stödtjänstmarknader.

Det tydliga budskapet från föredragshållarna var att det är energiflexibilitetssystem som är den viktigaste energipolitiska frågan nu, inte att bygga dyr elproduktion dimensionerad för att klara årets tyngsta effekttimma. Frågorna från vissa riksdagsledamöter visade att det helt klart fanns behov av att öka kunskapsnivån, och förhoppningen är att seminariet bidrar till en bättre energipolitik. Men även SVEF tar intryck och går nu vidare med frågan om att komplettera vind- och solel med vätgasproduktion.

Referat från seminariet finns här.

Categories

Comments are closed