Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Årsmötet har beslutat att ge de medlemmar som önskar möjlighet att gå över till timmätt medlemsel.

För att kunna göra skifte 1/1 2024 måste Gislaved Energi ha anmälan tre månader i förväg, dvs före 1/10. 

Vi vill därför med detta påminna den som från och med årsskiftet vill gå över till timmätt medlemsel att anmäla det till GE. Ä Detta är något som framför allt gör det möjligt för den som också har egna solceller att sänka elkostnaden under sommaren. Hur det kommer att slå för den enskilde medlemmen varierar dock beroende på när elen används, så var och en bör analysera sin egen elanvändning för att kunna ta ställning till om det är lönsamt eller inte att byta till timmätt medlemsel. 

Anmälan i första hand via e-post till kundservice@gislavedenergi.se och i andra hand via telefon till 0340-650600, timmätning påbörjas i allmänhet vid månadsskifte minst tre månader efter att beställningen har lämnats in.

Categories

Comments are closed