Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Det finns idag två möjligheter för hur man som medlem kan välja att faktureras för sin elanvändning.

  1. Den som aktivt väljer att vara timavläst medlem får ett timbaserat medlemspris.
  2. Den som inte gör ett aktivt val har månadsavläsning och föreningens fasta medlemspris.

Orsaken till detta är:

  • Med timbaserat medlemspris gynnas alla medlemmar lika mycket av sitt medlemskap, samtidigt som föreningens risk för kostnader vid höga elpriser minskar.
  • Medlemmar med timmätning kan själv kan påverka sina kostnader genom att styra tiden för sin elanvändning.

Den som önskar byta från månadsavläsning till timmätning kan höra av sig till Gislaved Energi, beroende på nätägare kan förändringen sedan dröja upp till 3 månader. Den som önskar byta från timmätning till månadsavläsning behöver först kontakta Gislaved energi, sedan själv kontakta sin nätägare för att få avräkningsmetod ändrad till månadsavläsning, och sedan återkoppla till Gislaved Energi när nätägaren har accepterat ändringen.

Categories

Comments are closed