Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Sveriges vindkraftskooperativ (SVEF), Evig el, etablerar sig nu som Sveriges i särklass största vindkraftkooperativ genom att förvärva alla aktier i Dragaliden Vind AB  och halva aktieposten i Dragaliden Net AB. Dragaliden är en vindkraftpark söder om Strömnäs, Piteå kommun, bestående av 12 vindkraftverk, E82, med en total effekt om 24 MW och en elproduktion på cirka 55 GWh/år

Med det ökade elbehovet i norra Sverige, som inte minst omställningen inom stålindustrin för med sig, ser vi hur förvärvet av Dragaliden är intressant för att möjliggöra ytterligare utökad elproduktion framöver. SVEF fortsätter samtidigt arbetet med att bidra till att ställa om till 100 procent förnybar elproduktion.

De 12 vindkraftverken uppfördes under åren 2008-2010, och kan vara föremål för re-powering framöver. Med förvärvet beräknas SVEF öka elproduktionen från 70 GWh/år till 125 GWh.

SVEF har haft stor tillströmning av nya medlemmar det senaste året, och genom förvärvet av Dragaliden ger vi möjlighet för fler att gå med i den ekonomiska föreningen, och ta del av det låga elpris det ger.

Foyen och PwC assisterade SVEF under köpprocessen. W3 Energy förvaltar vindparken och Wind Assistance är serviceleverantör.

Categories

Comments are closed