Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Priset på ursprungsgarantier har den senaste tiden stigit kraftigt; från en nivå kring 1 öre/kWh till ca 10 öre/kWh. Mer om systemet går att läsa här. I korthet kan sägas att det är tack vare ursprungsgarantisystemet vi kan säga att du som medlem får el från SVEF:s egen produktion, då det enbart är utsläppsgarantier för den andel av SVEF:s produktion som inte behövs för medlemsel som genererar en intäkt åt SVEF. För medlemmar är ursprungsgarantipriset således ett nollsummespel, men den ekonomiska föreningen gynnas av ett högt marknadspris på ursprungsgarantierna.

Andelar med evigt värde.

Categories

Comments are closed