Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Medlemselpriset (inklusive moms) är 40 öre/kWh i SE1 och SE2,  51,25 öre/kWh i SE3 och 57,50 öre/kWh i SE4. 

Återbäringen för ej utnyttjade andelar är 40 öre/kWh. Återbäring ges för ej använda andelar som under ett helt år, från januari till december, ägs av samma medlem.

Här finns typexempel hur återbäringssystemet fungerar.

Aandelspriset är samtidigt höjt från 1200 till 1400 kr/andel

Categories

Comments are closed