Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Styrelsen har beslutat att från och med november kommer andelspriset att återställas till 750 kronor. Detta är goda nyheter för alla som tidigare har köpt 750-kronorsandelar, och styrelsen bedömer att med nuvarande goda lönsamhet på att äga andelar kommer det stora intresset för att gå in som andelsägare kvarstå även med ett andelspris på 750 kronor.

För den som väljer hyrköp istället för att köpa andelarna direkt blir det nya andelspriset 750 kronor plus det antal år man vill sprida ut hyrköpet på multiplicerat med 12,5. För ett års hyrköps således 762,5 kronor/andel, för två års hyrköp 775 kronor/andel etc.

Categories

Comments are closed