Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

På grund av de mycket stora prisskillnaderna i de olika elprisområdena har styrelsen beslutat att införa differentierade elpriser även för SVEF:s medlemmar. Från 1/11 2021 höjs elpriset till 35 öre/kWh i SE 4 och till 30 öre/kWh i SE 3. SE 2 och SE 1 berörs inte, dvs oförändrat 25 öre/kWh. Priserna är exkl. moms. Inkl moms är priserna 43,75 öre, 37,50 öre respektive 31,25 öre.

Categories

Comments are closed