Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Frågor och svar kring differentierade elpriser för SVEF:s medlemmar
Varför höjs elpriset? På grund av de mycket stora prisskillnaderna i de olika elprisområdena har styrelsen beslutat att införa differentierade elpriser även för SVEF:s medlemmar. Elpriset höjs till 35 öre/kWh i SE 4 och till 30 öre/kWh i SE 3. 
Från vilket datum gäller prishöjningen? Prishöjningen gäller från 1 november, 2021. 
Berörs alla av detta? 
SE 2 och SE 1 berörs inte, dvs oförändrat 25 öre/kWh.
Vad blir det totala priset inkl. moms? 
Inkl moms är priserna 43,75 öre, 37,50 öre respektive 31,25 öre.” 

Categories

Comments are closed