Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Den 10 februari övertogs, lite försenat, så Trädet av SVEF. De tre vindkraftverken i Ulricehamn har en effekt om 3 x 3,5 MW och en förväntad årsproduktion om ca 33 GWh/år.

Då SVEF också köpt 32,5 % av Aapua 4 och sedan 2020 har solanläggningen i Frillesås, med en effekt om 450 kW och förväntad årsproduktion om ca 500 MWh kan vi konstatera att föreningen aldrig någonsin förr haft så stor elproduktion!

Categories

Comments are closed