Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Trädet har nu slutbesiktigats och övertagits av SVEF

Den 10 februari övertogs, lite försenat, så Trädet av SVEF. De tre vindkraftverken i Ulricehamn har en effekt om 3 x 3,5 MW och en förväntad årsproduktion om ca 33 GWh/år.[…]