Vad som är billig el är förstås en subjektiv bedömningsfråga. Men det som är ett faktum är att det alltid ger billigare el att äga produktionen själv, som vi medlemmar i SVEF gör, eftersom det inte är någon annan än vi medlemmar som gör vinst av produktionen. Medlemmens elkostnad utgörs enbart av driftskostnad och investeringskostnader för att säkra framtida elproduktion.

Det som också är ett faktum är att vindkraft är det billigaste sättet att producera el (se bild nedan) med sol på andraplats – dvs de två produktionsslag som SVEF:s medlemmar äger. Kombinationen av egenägd el och det av de billigaste produktionsslagen är förstås oslagbar om det är billig el man eftersträvar. Men kombinationen är också oslagbar om det är långsiktig hållbarhet och minskad klimatpåverkan man eftersträvar.