Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Sveriges Vindkraftkooperativ ek. för. (SVEF) höjer andelspriset för nya vindandelar och medlemselpriset, samt inför återbäring för dubbla andelar.

• Andelspriset för en ny vindandel höjs från 550 kr till 600 kr (+9%). Höjningen av andelspriset görs för att täcka investeringskostnaden för SVEF:s eviga andelar och påverkar inte på ett negativt sätt ägare av befintliga andelar.

• Priset på medlemsel höjs från 29 öre/kWh till 31,25 öre/kWh (+8 %) inkl. moms. Motiven för höjningen av medlemselpriset är elcertifikatens vikande värde och en ökande prisdifferens mellan intäkten för SVEF:s egenproducerade el och kostnaden för den medlemsel som SVEF måste köpa in.

• En återbäring på 20 öre/kWh inklusive moms införs, att utbetalas senast sista mars efterföljande år för de dubbla andelar som under ett helt år, från januari till december, ägs av samma medlem.

FAQ – exempel för att förtydliga hur återbäringen fungerar.

En medlem har 2020 andelar motsvarande 30 000 kWh totala årsandelar, men konsumerar 26000 kWh.

Överskjutande del är 30 000 kWh-26 000 kWh=4 000 kWh.

4000 kWh motsvarar 40 outnyttjade andelar.

För dessa betalas 20 öre/kWh.

0,2 kronor/kWh multiplicerat med 4000 kWh ger 800 kr.

Detta utbetalas till medlemmen i mars 2021.

SVEF löser in andelar till 62,77% enligt Lag om ekonomiska föreningar. För den som inte längre vill behålla tidigare andelar kan det därför löna sig att lägga ut andelar till försäljning på föreningens Vindtorgssida, istället för att begära inlösning.
SVEF:s varumärke är, för att betona andelens eviga värde, Evig El: https://evigel.se/.

SVEF:s medlemselpris är väldigt stabilt, oavsett hur elpriset i övrigt gått upp under åren har medlemselpriset endast behövt justeras två gånger under de senaste 12 åren.


Categories

Comments are closed