Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Pressrelease – Köp av projektet Trädet säkerställer tillväxt för Evig El.

Se pdf. https://media.svef.nu/2019/03/SVEF5F00095Fpressmeddelande5FtraCC88det5Fhr1.pdf

Efter att ett avtal slutits mellan Sveriges vindkraftkooperativ ekonomisk förening och Schönborg Vind AB står det nu klart att SVEF förvärvar projektet Trädet i Ulricehamns kommun.
– Goda vindförhållanden och bra villkor medger en låg kostnad per års/kWh. Det säkerställer också en fortsatt tillväxt för Evig El som varumärke, säger SVEFs ordförande Hans Björkström.
Parken som byggs av Schönborg Vind AB kommer bestå av tre nyckelfärdiga verk av modellen Enercon E-138 EP3, med en navhöjd på 131 m. Verken har en total installerad effekt på 10,5 MW. De byggs i området Lundby, som ligger i det strategiska prisområdet SE03. Parken planeras att driftsättas första kvartalet 2020 och SVEFs övertagande beräknas ske efter godkänd provdrift.
Projektet har förmedlats av Wind Sweden AB.


För mer information:
Hans Björkström (SVEF): 070-518 00 53, hans.bjorkstrom@evigel.se
Kristian Schönborg (Schönborg Vind AB): 070-386 96 46, kristian@schonborgab.se

www.evigel.se
Fakta – projektet Trädet
Leverantör: Schönborg Vind AB
Plats: Ulricehamns kommun i Västra Götalands län
Transaktion: Nyckelfärdigt
Vindparkens storlek: Tre vindkraftverk
Turbintyp: Enercon E-138 EP3 med navhöjd på 131 m
Tillstånd: Fullt tillstånd enligt miljöbalken
Vindresurs: 7,3 m vid navhöjd (131 m)
• Vindkraftparken Lundby-Trädet ligger i Ulricehamns kommun i Västra Götalands län, cirka 30 km väster om Vättern.
• Projektplatsen utgörs av skogsmark, med skogshöjd som sträcker sig från 0 till 25 m över projektområdet. Projektet ligger i ett förhöjt område med hänsyn till de omgivande områdena i sydväst-väst, vilket också är den rådande vindriktningen i området. Turbinernas höjd är 245-260 m över havsnivån.
• Projektet ligger i elprisområde SE03. Projektet har fullt tillstånd och har fått sitt rättsliga samtycke 2018-06-11. Med en igångsättningstid på fem år måste vindkraftparken beställas före 2023-06-11. Parken har potential att vara i drift senast kvartal fyra 2019. Projektet kommer att bestå av tre turbiner med en installerad kapacitet på 3,5 MW per turbin vilket ger en total installerad kapacitet på 10,5 MW. Navets höjd blir 131 m för att överensstämma med den tillåtna totalhöjden på 200 m.
• Enercon E-138 bygger på Enercons senaste teknik och är det senaste tillägget till Enercons 3 MW-plattform (EP3). Enercon E-138 har direktdrift med en nominell effekt på 3,5 MW. Med en rotor på 138 m är den konstruerad för platser med låga vindar upp till 7,5 m/s (IEC IIIA), vilket gör den perfekt för Lundby-Trädet.
• Den beräknade årliga energiproduktionen (P50) för vindkraftparken uppskattas till 37,0 GWh/år.
• Falbygdens energi är nätägare i området.


Fakta – projektet Trädet
Leverantör: Schönborg Vind AB
Plats: Ulricehamns kommun i Västra Götalands län
Transaktion: Nyckelfärdigt
Vindparkens storlek: Tre vindkraftverk
Turbintyp: Enercon E-138 EP3 med navhöjd på 131 m
Tillstånd: Fullt tillstånd enligt miljöbalken
Vindresurs: 7,3 m vid navhöjd (131 m)
• Vindkraftparken Lundby-Trädet ligger i Ulricehamns kommun i Västra Götalands län, cirka 30 km väster om Vättern.
• Projektplatsen utgörs av skogsmark, med skogshöjd som sträcker sig från 0 till 25 m över projektområdet. Projektet ligger i ett förhöjt område med hänsyn till de omgivande områdena i sydväst-väst, vilket också är den rådande vindriktningen i området. Turbinernas höjd är 245-260 m över havsnivån.
• Projektet ligger i elprisområde SE03. Projektet har fullt tillstånd och har fått sitt rättsliga samtycke 2018-06-11. Med en igångsättningstid på fem år måste vindkraftparken beställas före 2023-06-11. Parken har potential att vara i drift senast kvartal fyra 2019. Projektet kommer att bestå av tre turbiner med en installerad kapacitet på 3,5 MW per turbin vilket ger en total installerad kapacitet på 10,5 MW. Navets höjd blir 131 m för att överensstämma med den tillåtna totalhöjden på 200 m.
• Enercon E-138 bygger på Enercons senaste teknik och är det senaste tillägget till Enercons 3 MW-plattform (EP3). Enercon E-138 har direktdrift med en nominell effekt på 3,5 MW. Med en rotor på 138 m är den konstruerad för platser med låga vindar upp till 7,5 m/s (IEC IIIA), vilket gör den perfekt för Lundby-Trädet.
• Den beräknade årliga energiproduktionen (P50) för vindkraftparken uppskattas till 37,0 GWh/år.
• Falbygdens energi är nätägare i området.

Categories

Comments are closed