Ren, hållbar och lokalproducerad

Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening

Köp-/ och säljannonser på vindtorget

Vindandelar hos SVEF byter främst ägare vid större förändringar exempelvis vid flytt ifrån villa till lägenhet. Flera medlemmar använder andelsägande som en form av klimatkompensation. På Vindtorget kan du lägga in köpes-annons ifall du vill komplettera med fler andelar. I SVEF kan du nyttja 100% medlemsel. Ifall du som medlem bara har andelar motsvarande 80% Läs mer om Köp-/ och säljannonser på vindtorget[…]

SVEF öppnar upp för köpes-annonser på vindtorget.

SVEF öppnar upp för köpes-annonser på vindtorget. Inom kort presenteras de första köpesannonserna på vindtorget.svef.nu En köpes-annons innehåller antal andelar, nominellt belopp, namn, kontaktmail samt bud. SVEF ser en ökad aktivitet på vindtorget med nya medlemmar samt förfrågningar om medlemsskap samt att befintliga medlemmar vill stärka sitt andelsinnehav. Skicka in ’köpes-annonser’ till jens.sperens@svef.nu //SVEF

Andelar till salu – vindtorget.svef.nu

Andelar till salu – vindtorget.svef.nu Det finns ett begränsat antal vindandelar till salu på vindtorget. Varje andel ger rätt till köp av 1000 kWh medlemsel (med gällande uttagsprofil procentuellt fördelad över året). Inför ett köp så föreslår SVEF följande tre steg för säker affär. – #1 överlåtelseavtal skrivs under av köpare och säljare och att Läs mer om Andelar till salu – vindtorget.svef.nu[…]

SVEF förlorade ljudtvisten mot Triventus

SVEF förlorade ljudtvisten mot Triventus SVEF fick inte bifall till några krav baserade på för höga ljudnivåer från Assjöverken, vare sig avseende garanterade emissionsnivåer eller immissionsnivåer. I Hovrätten godkändes inte SVEF:s yrkande med hänvisning till formalia som tidigare hade godkänts av Tingsrätten. HD beviljade tyvärr inte prövningstillstånd. Under tvisten kom domstol att pröva bl.a. om Läs mer om SVEF förlorade ljudtvisten mot Triventus[…]

SVEF – årsmöte 2017, Munkbron 17 i Stockholm lördag 13:e maj kl 13-15

SVEF – årsmöte 2017, riksdagshuset, lördag 13:e maj kl 13-15 Lokal: Bååtska rummet, Munkbron 17 i Stockholm. Valberedningen leds av Eva Goes (sammankallande). SVEF har en aktiv styrelse med en god bredd av kompetenser. Är du intresserad av styrelsearbete och vill driva föreningen framåt. Kontakt med valberedningen sker enklast genom att skicka ett mail till Läs mer om SVEF – årsmöte 2017, Munkbron 17 i Stockholm lördag 13:e maj kl 13-15[…]