Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Evig El bygger sin första solpark i Frillesås, Hallands län. På kontinenten byggs idag storskaliga projekt till konkurrenskraftiga elpriser – helt utan subventioner. Evig El vill med denna satsning driva på utvecklingen av solcellsparker i Sverige. Frillesås Solpark är det första solcellsprojektet i Evig Els regi med målsättningen att kontinuerligt bygga fler projekt.

Evig El förvaltar och utvecklar andelsägd vindkraft. Medlemmarna äger 9 vindkraftverk över hela Sverige med en total produktionsvolym på 37 GWh. Evig El erbjuder ett av marknadens lägsta elpriser, med minsta möjliga påverkan på miljö och klimat. Förklaringen ligger i samägandet och en professionell förvaltning.

Med Frillesås Solpark breddar Evig El nu sina investeringar. I första hand för att möta framtiden men också för att kunna erbjuda solel. Möjligheterna att nå lönsamhet i solcellsinvesteringar har förändrats radikalt under senare år. Mycket tack vare lägre investeringskostnader och statens generösa investeringsstöd.

Frillesås Solpark är strategiskt lokaliserad utmed E6:an mellan Varberg och Kungsbacka. Placeringen är vald för närheten till kooperativets befintliga vindkraftverk Adele.

Evig El räknar med att bygga ut i tre etapper till totalt 1,5 MW toppeffekt, under förutsättning att medlemmarna kan erbjudas konkurrenskraftiga elpriser. Den första etappen av solparken byggs under 2019.

Fakta – Frillesås Solpark

Ägare och förvaltare: SVEF

Leverantör: Better Solar Nordic A/S

Lokalt ombud: EPW Electro Pro West AB

Tekniska data:

Toppeffekt 491 kWp DC
1344 paneler à 365 Wp
Beräknad produktion 450 MWh/år

Categories

Comments are closed