Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Vår pågående investering Trädet går vidare enligt plan. Fundament för alla tre vindkraftverk är klara, och arbete med vägar och kranplatser är klara eller pågår. Tidsplanen framöver är att huvudkomponenter kommer på plats mitten av maj. Montage pågår sedan från slutet av maj till början av juli. Driftsättning av verken sker under juni och juli. Slutbesiktning av alla tre vindkraftverken beräknas kunna utföras augusti till september.

Categories

Comments are closed