Återbäring ges för dubbla andelar som under ett helt år, från januari till december, ägs av samma medlem och gäller upp till volymen förbrukad medlemsel. OBS att återbäring enbart kan ges till den som har avtal med Gislaved Energi. Om årsförbrukningen är 0 kWh blir återbäringen således 0kr.

Exempel:
En medlem har 2024 andelar motsvarande 30 000 kWh totala årsandelar, men konsumerar 14 000 kWh.

Överskjutande del är 30 000 kWh-14 000 kWh=16 000 kWh.
Men återbäring kan enbart ges upp till den egna förbrukningen, i detta fall 14 000 kWh.

Återbäringen 2024 är 40 öre/kWh.

0,4 kronor/kWh multiplicerat med 14 000 kWh ger 5 600 kr.

Detta utbetalas till medlemmen i mars 2025.