Återbäring

Återbäring ges för dubbla andelar som under ett helt år, från januari till december, ägs av samma medlem och gäller upp till volymen förbrukad medlemsel.

Exempel:
En medlem har 2024 andelar motsvarande 30 000 kWh totala årsandelar, men konsumerar 14 000 kWh.

Överskjutande del är 30 000 kWh-14 000 kWh=16 000 kWh.
Men återbäring kan enbart ges upp till den egna förbrukningen, i detta fall 14 000 kWh.

Återbäringen 2024 är 40 öre/kWh.

0,4 kronor/kWh multiplicerat med 14 000 kWh ger 5 600 kr.

Detta utbetalas till medlemmen i mars 2025.