Exempel:

Återbäring ges för dubbla andelar som under ett helt år, från januari till december, ägs av samma medlem.

En medlem har 2023 andelar motsvarande 30 000 kWh totala årsandelar, men konsumerar 26000 kWh.

Överskjutande del är 30 000 kWh-26 000 kWh=4 000 kWh.

4000 kWh motsvarar 40 outnyttjade andelar.

För dessa betalas 40 öre/kWh.

0,4 kronor/kWh multiplicerat med 4000 kWh ger 1 600 kr.

Detta utbetalas till medlemmen i mars 2024.