april 5, 2017

Bli medlem

SVEF är en medlemsägd ekonomisk förening. Medlemmarna äger vindkraftverk tillsammans.

För dig som är intresserad att bli medlem är det enkelt att börja använda förnybar el.

#1 Skicka ett mail med din intresseanmälan till kundtjanst@svef.nu
Skicka med en kopia eller foto på din nuvarande elhandelsfaktura så får vi de uppgifter vi behöver för att teckna dig som kund.

#2 En medlem köper ett antal andelar och får för varje andel rätt till 1000 kWh medlemsel till medlemspris.

Fördelar med SVEF:
– Har produktionsanläggningar lokalt nära dig i hela Sverige
– Stabil förening, startades 1998
– Både privatpersoner och juridiska personer kan bli medlem
– Som medlem bidrar du till omställning till förnybar och hållbar elproduktion
– Lågt och stabilt elpris: 65,88 öre/kWh inkl. moms.

Teckna dig som medlem idag. Kontakta oss på kundtjanst@svef.nu – Det är kul och bra att äga vindkraft tillsammans!

För dig som funderar på hur det är att vara andelsägare eller hur det går till att bli medlem. Kontakta oss så berättar vi mer.

Här nedan följer beräkningar av medlemselpris
SVEF:s elpris under 2017 inkl. allt utom fast avgift på 200:- och nätavgifter är 1,25*(23,2+29,5) är 65,88 öre/kWh inkl. moms.

Totalkostnad/kWh för el från SVEF. Den fasta kostnaden fördelad utifrån olika mängd köpt medlemsel.
20 MWh – (20000*1,25*(23,2+29,5)+200)/20000=65,88 öre/kWh
5 MWh – (5000*1,25*(23,2+29,5)+200)/5000=65,92 öre/kWh
2 MWh – (2000*1,25*(23,2+29,5)+200)/2000=65,98 öre/kWh

I vissa kommuner i norra Sverige får privatpersoner och tjänsteföretag göra ett skatteavdrag på 12 öre inkl. moms. Motsvarande elpris i dessa kommuner blir då 1,25*(23,2+29,5-9,6)=53,88 öre/kWh inkl. moms.

Totalkostnad/kWh för el från SVEF
20 MWh – (20000*1,25*(23,2+29,5-9,6)+200)/20000=53,88 öre/kWh
5 MWh – (5000*1,25*(23,2+29,5-9,6)+200)/5000=53,92 öre/kWh
2 MWh – (2000*1,25*(23,2+29,5-9,6)+200)/2000=53,98 öre/kWh

För de företag som har ett skatteavdrag på 29 öre* blir SVEF:s andelselpris 23,2+0,5= 23,7 öre/kWh (exkl. moms)

Skattesats på el
Energiskatt ska betalas med 29,5 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/skattesatserochvaxelkurser.4.77dbcb041438070e0395e96.html

Notera: Endast en skattesats för el
Energiskatt på el ska tas ut med endast en skattesats. Lägre skatt fås istället genom avdrag eller återbetalning.
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/nyheter/2016/nyheter/forandringaravenergiskattenfranochmedden1januari2017.5.3152d9ac158968eb8fd10ac.html