Årsmötesprotokoll 2016 finns under medlemssidorna

7 maj, 2016

Årsmötesprotokoll 2016 finns under medlemssidorna.

Årsmötet genomfördes planenligt. Beslutspunkter återfinns i årsmötesprotokollet.
Valberedningens förslag godkändes. 1 år kvar: Hans Björkström, Tommy Göransson och Göran Ronsten. Omval på 2 år av Börje Göransson, Jeanette Lindeblad, Jens Sperens (tidigare suppleant) och Björn Wolgast. Till suppleanter på 1 år omvaldes Fredrik Sander och Niclas Malmberg (tidigare ordinarie). Styrelsen vill även tacka Nuria Albet Torres för sin tid som suppleant och skickar lyckönskningar på hennes nya uppdrag.

Väl mött!
Styrelsen i SVEF

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

5 april, 2016

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Tid: 2016-04-23, kl.13-15
Plats: IK Hakarpspojkarnas klubbstuga, Norra Klevaliden 13, Huskvarna.
Anmälan via: Länk (finns bakom inloggning, använd denna i första hand) samt Gislaved Energi 0371-589110.
Senaste anmälningsdatum: To 21/4 (för att vi skall kunna beställa ett korrekt antal fika). Välkomna!

SVEF:s styrelse har beslutat att tilldelningen av medlemsel i januari skall öka från 14% till 20%

24 februari, 2016

SVEF:s styrelse har beslutat att tilldelningen av medlemsel i januari skall öka från 14% till 20% samtidigt som en minskning görs med 3% i såväl nov som i dec. För övriga månader gäller oförändrad tilldelning. Den ökade tilldelningen i början av året görs för att de som har en högre förbrukning i början av året, t.ex. vinterstugägare och solelsproducenter, på ett bättre sätt skall kunna använda medlemselen. Ej förbrukad medlemsel kan sparas fram till årets slut.