#Omvärld skatteförändringar och hur det påverkar SVEF

7 december, 2016

Från och med den 1 januari 2017 höjs energiskatten. Den ordinarie skatten höjs med 0,3 öre, från 29,2 öre/kWh till 29,5 öre/kWh. I kommuner med reducerad skatt höjs skatten med 0,6 öre, från 19,3 öre/kWh till 19,9 öre/kWh. SVEF:s elpris blir därmed 1,25*(23,2+29,5)=65,88 öre/kWh respektive 1,25*(23,2+19,9)=53,88 öre/kWh

Förtydligande om återlösen

22 oktober, 2016

Förtydligande angående återlösen av andelar: En andels återlösensvärde är f.n., baserat på 2015 års årsredovisning, 82,77% av andelens nominella värde. Andelens återlösensvärde räknas årligen ut efter årsbokslutet baserat på föreningens skulder och tillgångar. Bakgrund: Föreningen återlöser enligt stadgarna andelar i samma takt som nya andelar säljs. Enligt Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar får SVEF inte lösa in andelar till belopp som överstiger insatsen ”i förhållande till övriga medlemmar av föreningens eget kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången.” Under 2015 var el- och certifikatpriserna extremt låga varför styrelsen anser att det finns skäl att anta att andelarnas återlösensvärde kan komma att öka framöver.

Årsmötesprotokoll 2016 finns under medlemssidorna

7 maj, 2016

Årsmötesprotokoll 2016 finns under medlemssidorna.

Årsmötet genomfördes planenligt. Beslutspunkter återfinns i årsmötesprotokollet.
Valberedningens förslag godkändes. 1 år kvar: Hans Björkström, Tommy Göransson och Göran Ronsten. Omval på 2 år av Börje Göransson, Jeanette Lindeblad, Jens Sperens (tidigare suppleant) och Björn Wolgast. Till suppleanter på 1 år omvaldes Fredrik Sander och Niclas Malmberg (tidigare ordinarie). Styrelsen vill även tacka Nuria Albet Torres för sin tid som suppleant och skickar lyckönskningar på hennes nya uppdrag.

Väl mött!
Styrelsen i SVEF