Förtydligande om återlösen

22 oktober, 2016

Förtydligande angående återlösen av andelar: En andels återlösensvärde är f.n., baserat på 2015 års årsredovisning, 78,7% av andelens nominella värde. Andelens återlösensvärde räknas årligen ut efter årsbokslutet baserat på föreningens skulder och tillgångar. Bakgrund: Föreningen återlöser enligt stadgarna andelar i samma takt som nya andelar säljs. Enligt Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar får SVEF inte lösa in andelar till belopp som överstiger insatsen ”i förhållande till övriga medlemmar av föreningens eget kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången.” Under 2015 var el- och certifikatpriserna extremt låga varför styrelsen anser att det finns skäl att anta att andelarnas återlösensvärde kan komma att öka framöver.

Årsmötesprotokoll 2016 finns under medlemssidorna

7 maj, 2016

Årsmötesprotokoll 2016 finns under medlemssidorna.

Årsmötet genomfördes planenligt. Beslutspunkter återfinns i årsmötesprotokollet.
Valberedningens förslag godkändes. 1 år kvar: Hans Björkström, Tommy Göransson och Göran Ronsten. Omval på 2 år av Börje Göransson, Jeanette Lindeblad, Jens Sperens (tidigare suppleant) och Björn Wolgast. Till suppleanter på 1 år omvaldes Fredrik Sander och Niclas Malmberg (tidigare ordinarie). Styrelsen vill även tacka Nuria Albet Torres för sin tid som suppleant och skickar lyckönskningar på hennes nya uppdrag.

Väl mött!
Styrelsen i SVEF

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

5 april, 2016

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Tid: 2016-04-23, kl.13-15
Plats: IK Hakarpspojkarnas klubbstuga, Norra Klevaliden 13, Huskvarna.
Anmälan via: Länk (finns bakom inloggning, använd denna i första hand) samt Gislaved Energi 0371-589110.
Senaste anmälningsdatum: To 21/4 (för att vi skall kunna beställa ett korrekt antal fika). Välkomna!

SVEF:s styrelse har beslutat att tilldelningen av medlemsel i januari skall öka från 14% till 20%

24 februari, 2016

SVEF:s styrelse har beslutat att tilldelningen av medlemsel i januari skall öka från 14% till 20% samtidigt som en minskning görs med 3% i såväl nov som i dec. För övriga månader gäller oförändrad tilldelning. Den ökade tilldelningen i början av året görs för att de som har en högre förbrukning i början av året, t.ex. vinterstugägare och solelsproducenter, på ett bättre sätt skall kunna använda medlemselen. Ej förbrukad medlemsel kan sparas fram till årets slut.