Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Vid SVEF:s årsmöte höll Tomas Kåberger ett uppskattat föredrag, där deltagare som undrat över det här med elpriser och olika energislag fick svar på sina frågeställningar. Här finns ett femminutersklipp från föredraget som klargör huruvida vi har höga elpriser i Sverige, varför kärnkraften blivit allt mer olönsam, och hur det sett ut det senaste kvartsseklet.

Categories

Comments are closed