SVEF öppnar upp för köpes-annonser på vindtorget.

SVEF öppnar upp för köpes-annonser på vindtorget.

Inom kort presenteras de första köpesannonserna på vindtorget.svef.nu

En köpes-annons innehåller antal andelar, nominellt belopp, namn, kontaktmail samt bud.

SVEF ser en ökad aktivitet på vindtorget med nya medlemmar samt förfrågningar om medlemsskap samt att befintliga medlemmar vill stärka sitt andelsinnehav.

Skicka in ’köpes-annonser’ till jens.sperens@svef.nu

//SVEF