Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Efterfrågan på andelar har varit mycket stort den senaste tiden. Det är glädjande och ger oss förutsättningar att bygga ut produktionen av förnybar el ytterligare. Men det innebär samtidigt att det för närvarande inte går att köpa nya andelar i prisområde SE4 (det sydligaste området). Det är inte heller, utom vid flytt som innebär ny mantalsskrivningsort, tillåtet att flytta andelar till SE4. Från 15 april blir det också tillfälligt stopp på försäljningar i SE3.

Categories

Comments are closed