Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Styrelsen har efter årsmötet haft konstituerande möte. I stort är ansvarsfördelningen den samma som under föregående år, men med en stor förändring: Olivia Andrén går in som ny vice ordförande efter Börje Göransson.

Categories

Comments are closed