Olivia Andrén ny viceordförande i SVEF

Styrelsen har efter årsmötet haft konstituerande möte. I stort är ansvarsfördelningen den samma som under föregående år, men med en stor förändring: Olivia Andrén går in som ny vice ordförande efter Börje Göransson.