Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Vindandelar hos SVEF byter främst ägare vid större förändringar exempelvis vid flytt ifrån villa till lägenhet. Flera medlemmar använder andelsägande som en form av klimatkompensation. På Vindtorget kan du lägga in köpes-annons ifall du vill komplettera med fler andelar. I SVEF kan du nyttja 100% medlemsel. Ifall du som medlem bara har andelar motsvarande 80% så kan det vara läge att komplettera med fler inför hösten och kommande vinter.

SVEF välkomnar nya medlemmar. Kontakta SVEFs kundtjänst vid frågor om andelsköp.
Länk till vindtorget

Categories

Comments are closed