Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Allt fler upptäcker SVEF:s hyrköpsmodell. SVEF:s vindandelar har alltid varit ekonomiskt förmånliga, men en tröskel för många har varit att den kapitalinsats som det krävts för att bli medlem. Inom ramen för SVEF:s nya koncept Evig el finns dock ett nytt sätt att gå in som andelsägare – genom hyrköp av vindandelar. Det hela fungerar så att man bestämmer över hur många år man vill betala av andelarna och utifrån det får ett avtal på ett månadspris över hela den perioden, samtidigt som man redan från dag ett får den fulla nyttan av de andelar som man har bestämt sig för att investera i. Istället för en framtung investering som lönar sig först på sikt, ger hyrköpsandelar lönsamhet från start i form av ett lägre elpris. Och de andelar du förbinder dig att köpa över tid finansierar du enkelt genom de minskade elkostnader som det ger. Även om andelarna nyttjas från start äger man dem inte förrän de har betalats helt och fullt, därav begreppet hyrköp. Vill man avbryta ytterligare köp innan avtalsperioden är klar är det fullt möjligt, och man kvarstår då förstås som ägare av de andelar man hunnit köpa.

Categories

Comments are closed