Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

 

SVEF etablerade 2019 sin första solpark i Frillesås i anslutning till det befintliga vindkraftverket. För att möjliggöra en utbyggnad av solparken har ett aktiebolag nu bildats, där alla medlemmar ges förtur att teckna aktier.

– Vi ser hur väl vindkraft och solel kompletterar varandra, och vill därför utöka solelsproduktionen. Samtidigt är det så att solceller fortfarande är något dyrare än vindel, och då en ekonomisk förening har att värna medlemmarnas insatser, såg vi att den bästa vägen att komma vidare var att bilda ett separat aktiebolag för solparken, säger Olivia Andrén, marknadsföringsansvarig för Evig el.

Genom att lägga den nya investeringen i ett separat bolag, Frillesol Solpark AB, kan befintliga andelsägare välja om de vill teckna sig för aktier i solparken eller om man vill fortsätta att fokusera det egna engagemanget i vindkraft.

– Så vitt vi vet ger det här också en unik möjlighet att gå in som aktieägare i en solcellsanläggning, och därmed bidra till utbyggnaden av förnybar el, samtidigt som man får god avkastning på sin insats, säger Andrén.

Gensvaret från medlemmarna har varit stort, men möjlighet för även andra att teckna aktier kan komma att finnas. Den nya etappen av Frillesås Solpark står klar i juni och Evig el räknar med att solparken totalt ska ge 1,5 MW toppeffekt. Frillesås Solpark är lokaliserad utmed E6:an mellan Varberg och Kungsbacka. 

Categories

Comments are closed