Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Slut på andelar i SE 4

Efterfrågan på andelar har varit mycket stort den senaste tiden. Det är glädjande och ger oss förutsättningar att bygga ut produktionen av förnybar el ytterligare. Men det innebär samtidigt att det[…]