Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Olivia Andrén utnämnd till en av Sveriges unga hållbarhetstalanger

Aktuell Hållbarhet gör varje år en skattning över Sveriges främsta unga hållbarhetstalangar, under 33 år. SVEF:s vice ordförande Olivia Andrén har i år kommit med på listan.