Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Digitalt årsmöte även i år

Pga pandemin genomförs även årets årsmöte digitalt. Samtidigt som det är tråkigt att inte kunna ses, ger det möjligheter för fler medlemmar att delta i, vilket är angeläget i och med[…]