Nytt elpris i SE3 och SE4 från 1 oktober

Styrelsen följer nogsamt elprisutvecklingen och har fattat beslut att höja medlemselpriset i SE3 och SE4 1:a oktober. Orsaken till detta är att vår överproduktion av el (dvs den el som inte behövs för att täcka medlemmarnas elbehov) inte är tillräckligt stor för att kompensera fullt ut för skillnaden i intäkter från den el vi säljer och den el vi behöver köpa för att klara medlemsbehovet. Nytt elpris i SE3 blir 80 öre exklusivs moms (1 kr inklusive moms), och i SE4 1kr exklusive moms (1,25 kr inklusive moms). SE1 och SE2 berörs inte av beslutet. Även efter denna höjning kommer medlemselpriset vara bland marknadens lägsta elpris. Konceptet att äga egen elproduktion som täcker det egna elbehovet ger alltid lägre elpris i slutänden än om man är beroende av att köpa el från ett kommersiellt elbolag. Läs mer om orsakerna till prishöjningen här: