Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma 2022 i Sveriges Vindkraftkooperativ lö 4 juni kl. 13-14Plats: Digitalt möte via Zoom Anmälningslänk: https://forms.gle/Q2TQbhKMjqW73xqt6Länk till mötet skickas ut fredag 3 juni Höjningen av max andelspris från 800:- till 2000:- kräver en stadgeändring och därmed beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor. Vid årsmötet den 21 maj fattades ett första beslut enligt styrelsens proposition. Läs mer om Extra föreningsstämma[…]