Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Olivia Andrén ny viceordförande i SVEF

Styrelsen har efter årsmötet haft konstituerande möte. I stort är ansvarsfördelningen den samma som under föregående år, men med en stor förändring: Olivia Andrén går in som ny vice ordförande efter[…]

Nytt återbetalningsvärde 62,44 procent

Återbetalningsvärdet för andelar är från och med årsmötet 2021 satt till 62,44 procent. Beräkningsgrunden för detta finner du om du klickar vidare på detta inlägg.