Höjt andelspris och möjlighet till återbäring

Sveriges Vindkraftkooperativ ek. för. (SVEF) höjer andelspriset för nya vindandelar och medlemselpriset, samt inför återbäring för dubbla andelar.

• Andelspriset för en ny vindandel höjs från 550 kr till 600 kr (+9%). Höjningen av andelspriset görs för att täcka investeringskostnaden för SVEF:s eviga andelar och påverkar inte på ett negativt sätt ägare av befintliga andelar.

• Priset på medlemsel höjs från 29 öre/kWh till 31,25 öre/kWh (+8 %) inkl. moms. Motiven för höjningen av medlemselpriset är elcertifikatens vikande värde och en ökande prisdifferens mellan intäkten för SVEF:s egenproducerade el och kostnaden för den medlemsel som SVEF måste köpa in.

• En återbäring på 20 öre/kWh inklusive moms införs, att utbetalas senast sista mars efterföljande år för de dubbla andelar som under ett helt år, från januari till december, ägs av samma medlem.

Tyvärr har PostNord varit sena med leverans av brev angående andelsprishöjning från 550 till 600 kr och elprishöjning från 29 till 31,25 öre/kWh, som skulle varit framme senast 20 december till de som saknar e-post. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att prisskiftet från 550 kr till 600 kr ska ske först 20 januari.

De som har mail men inte fått info via mail får gärna maila sin epostadress till niclas@evigel.se