Höjt andelspris och möjlighet till återbäring

Sveriges Vindkraftkooperativ ek. för. (SVEF) höjer andelspriset för nya vindandelar och medlemselpriset, samt inför återbäring för dubbla andelar.

• Andelspriset för en ny vindandel höjs från 550 kr till 600 kr (+9%). Höjningen av andelspriset görs för att täcka investeringskostnaden för SVEF:s eviga andelar och påverkar inte på ett negativt sätt ägare av befintliga andelar.

• Priset på medlemsel höjs från 29 öre/kWh till 31,25 öre/kWh (+8 %) inkl. moms. Motiven för höjningen av medlemselpriset är elcertifikatens vikande värde och en ökande prisdifferens mellan intäkten för SVEF:s egenproducerade el och kostnaden för den medlemsel som SVEF måste köpa in.

• En återbäring på 20 öre/kWh inklusive moms införs, att utbetalas senast sista mars efterföljande år för de dubbla andelar som under ett helt år, från januari till december, ägs av samma medlem.

FAQ – exempel för att förtydliga hur återbäringen fungerar.

En medlem har 2020 andelar motsvarande hade vi 30 000 kWh totala årsandelar, men konsumerar 26000 kWh.

Överskjutande del är 30 000 kWh-26 000 kWh=4 000 kWh.

4000 kWh motsvarar 40 outnyttjade andelar.

För dessa betalas 20 öre/kWh.

0,2 kronor/kWh multiplicerat med 4000 kWh ger 800 kr.

Detta utbetalas till medlemmen i mars 2021.