mars 27, 2017

Om SVEF

SVEF ekonomisk förening för andelsägd vindkraft. Tillsammans äger medlemmarna produktionsanläggningar. Vindkraftverken är fördelade över hela Sverige. SVEF bidrar till omställningen av energisektorn genom att medlemmarna investerar i förnybar elproduktion. SVEF välkomnar nya medlemmar, både privatpersoner och juridiska personer. Grundfilosofin inom SVEF är att en investering ska ge tillräcklig avkastning för att möjliggöra förnyade investeringar utan nya medlemsinsatser. På så sätt förvaltas medlemmens investering i förnybar elproduktion långsiktig. Föreningen bildades 1998 och ambitionen är att SVEF under många år framöver ska vara en attraktiv och lönsam förening för medlemsägd energiproduktion. Föreningen har en kompetent och engagerad arbetande styrelse som reinvesterar, utvecklar, driver och förvaltar föreningens maskinpark och medlemsintressen. Föreningen har anlitat Gislaved Energi för kundtjänst och medlemsfrågor såsom fakturering av medlemsel, tecknande av nya medlemsavtal och balansansvar för kraftproduktion.

Välkommen som medlem!

SVEF – Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening.
Föreningen bildades 1998
org.nr. 769603-7089
adress: SVEF c/o Gislaved Energi
Box 181,332 24 Gislaved

Historik – Orter där föreningen genomfört årsmöte
2017 Stockholm
2016 Huskvarna
2015 Stockholm
2014 Fjärås (Kungsbacka)
2013 Halmstad
2012 Stockholm
2011 Assjö (Aneby)
2010 Öland
2009 Stockholm
2008 Vessigebro (Falkenberg)
2007 Vessigebro (Falkenberg)
2006 Vessigebro (Falkenberg)
2005 Falkenberg
2004 Hallsberg
2003 Göteborg
2002 Via Telefon
2001 Falkenberg
2000 Falkenberg
1999 Arlanda, (Extra ordinarie årsmöte)
1998 Konstituerande föreningsstämma 1998-11-04