mars 27, 2017

Kontakta oss

Välkommen att kontakta SVEF. Har du frågor kring medlemsuppgifter, din faktura på köpt el och köp av andelar. Kontakta oss på kundtjanst@gislavedenergi.se eller ring 0371-589110 (Telefontid vardagar: Måndag – Fredag 07:30 – 16:00)

SVEF är en medlemsägd ekonomisk förening. SVEF hyr in kundtjänst, balansansvar och medlemsfakturering av Gislaved Energi.

Postadress:
SVEF C/O Gislaved Energi
Box 181,332 24 Gislaved

För övriga frågor kring SVEF kontakta gärna styrelsen:

Ordförande – Hans Björkström, hans.bjorkstrom@telia.com, 070 5180053
Kassör – Tommy Göransson, tyg@live.se 070 5133057
Sekreterare – Göran Ronsten, goranronsten@windren.se, 0705 946570

Ledamot – Börje Göransson, bggoransson@hotmail.com, 070 5813686
Ledamot – Björn Wolgast, annanewo@gmail.com, 070 6002175
Ledamot – Jens Sperens, jens.sperens@svef.nu, 070 746 63 64
Ledamot – Jeanette Lindeblad, jeanette.lindeblad@bredband.net, 070 605 44 41
Suppleant – Niclas Malmberg, niclas.malmberg@mp.se, 072 362 89 60
Suppleant – Lars Andrén, info@drivkraft.nu, 070 53 585 80

Revisor – Kjell Nilsson, Revikonsult, Helsingborg, tfn 0703 711036
Revisorssuppleant – Bengt Crafoord, Falkenberg, tfn 070 394 9191